translatedlabs.comTranslated Love

Translated Love är den originalsång som innehåller flest språk på ett och samma spår i musikhistorien: 38 olika språk (och röster) i en enda sång.

Se Translated Love-video

Translated Love är också ett experiment för att visa att den psykologiska profileringen av internetanvändare och artificiell intelligens kan användas för att främja ett budskap om kärlek och fred, snarare än andra kontroversiella ändamål, som t.ex. att främja Brexit och Trumps framgångsrika valkampanj genom att uppmana till rädsla och hat.

Vi skapade flera inlägg med olika text och bilder för att främja videon, var och en länkade till ett av de karaktärsdrag som identifieras i the Big Five Theory. Vi validerade associeringen mellan varje inlägg/karaktärsdrag genom att testa det på 100 personer och sedan publicera inlägget på olika sociala nätverk. På Facebook, till exempel, använde vi profileringsverktygen som tillhandahålls av annonshanteringssystemet för att associera användarklasserna med OCEAN-karaktärsdrag och definiera en målgrupp för var och en av de fem inlägg som anges nedan

Inläggen översattes till flera språk och publicerades sedan på Facebook. Efter mindre än en månad hade kampanjen visats mer än 2 miljoner gånger.

Lyssna själv på Translated Love och få reda på mer om projektet här: http://translated.love

Kontakta oss.

Vi finns här för att svara på dina frågor,

och hjälpa dig att få det du vill ha.

Kontakta oss