translatedlabs.com

Läsbarhetsanalysator

Information om läsbarhetsanalysatorn

Introduktion

Ordlängd och fraslängd påverkar hur lätt det är att läsa och förstå en given text. Korta ord är oftast vanligare (Zipfs lag). Det krävs mindre abstraktionsförmåga för att förstå korta meningar. Läsbarhetsanalysen kan vara användbar för att göra en text bättre och öka dess tillgänglighet.

Varför har vi utvecklat detta?

Läsbarhetsindexet visar hur lätt en given text är att förstå. En välskriven text är effektiv, lätt att förstå och går snabbt att läsa. Detta index hjälper oss att förstå textens komplexitet för att bättre schemalägga aktiviteterna för översättare och reviderare. Nu mer än någonsin måste skriftlig information, särskilt på Internet, vara direkt och välstrukturerad. Denna analys kan hjälpa till att uppnå båda de målen.

Teknologi


Läsbarhet

Läsbarheten beräknas med hjälp av Gulpease Index. Detta index har implementerats för italienska, engelska och franska. För tyska och spanska fungerar endast läsbarhetsindexet. Om ditt språk ännu inte stöds och du är intresserad av denna teknologi, kontakta oss

Terminologi

Den använder Poisson-statistik, uppskattning av maximal sannolikhet och omvänd dokumentfrekvens mellan ordfrekvensen i ett givet dokument och ett generiskt korpus på 100 miljoner ord per språk. Den använder en probabilistisk ordklasstaggare för att ta hänsyn till sannolikheten för att en viss ordföljd kan vara en term. Den skapar n-gram av ord genom att minimera den relativa entropin. För mer information se Terminology Extraction.

Jag kan göra detta bättre!

Vi är alltid intresserade av att anställa duktiga utvecklare med ett globalt tankesätt.
Hör av dig om du tror att du kan förbättra någon av dessa applikationer.

Kontakta oss

Utforska våra experiment

Muntlig språkidentifierare

Muntlig språkidentifierare fastställer automatiskt språket i en talad text. Du kan använda detta verktyg för att klassificera inspelningar på mellan 1 sekund och 1 minut. Det stöder för närvarande 8 språk.

Läs mer eller skaffa API
Terminologi extraktor

Detta verktyg extraherar automatiskt terminologin för ett tekniskt ämne från en skriven text.Det kan hjälpa översättare att identifiera svårigheter i ett dokument och förenkla processen för att skapa ordlistor.

Läs mer eller skaffa API
Läsbarhetsanalysator

Skriftlig information, särskilt på Internet, måste vara välstrukturerad och enkel att läsa.Denna applikation hjälper dig att förstå huruvida en text är lättläst eller om den behöver förbättras.

Läs mer eller skaffa API
Språkidentifierare

Språkidentifierare upptäcker automatiskt språket i en skriven text. Verktyget kan även användas för att identifiera ämnet i en text som är skriven på ett språk du inte förstår.

Läs mer
Semantiska relationer

Vad har orden flygplan, fågel och helikopter gemensamt?Denna applikation söker efter semantiska relationer i en text genom att analysera ordens statistiska egenskaper.

Läs mer
Translation Party

Vad händer när du översätter en mening på engelska till japanska, och sedan tillbaka till engelska, som om det vore en oändlig cirkel? Tja, prova! Och glöm inte att dela de roligaste resultaten med dina vänner.

Läs mer