translatedlabs.com

Lesbarhetsanalysator

Informasjon om lesbarhetsanalysen

Introduksjon

Ordlengde og setningslengde påvirker hvor enkelt det er å lese og forstå en gitt tekst. Korte ord er stort sett mer vanlige (Zipfs lov). Det kreves mindre abstraksjonevne for å forstå korte setninger. Lesbarhetsanalysen kan være nyttig for å gjøre en tekst bedre og mer tilgjengelig.

Hvorfor har vi utviklet dette?

Lesbarhetsindeksen forteller oss hvor enkelt det er å forstå en gitt tekst. En velskrevet tekst er effektiv, enkel å forstå og rask å lese. Denne indeksen hjelper oss med å forstå tekstens kompleksitet for å kunne planlegge oversetternes og korrekturlesernes aktiviteter bedre. Mer enn noensinne må skriftlig informasjon være direkte og velstrukturert, spesielt på internett. Denne analysen kan hjelpe til med å nå begge disse målene.

Teknologi


Lesbarhet

Lesbarhet beregnes ved å bruke Gulpease-indeksen. Denne indeksen har blitt implementert for italiensk, engelsk og fransk. For tysk og spansk fungerer kun lesbarhetsindeksen. Hvis språket ditt ikke støttes ennå og du er interessert i denne teknologien, kan du kontakte oss

Terminologi

Den benytter seg både av Poisson-statistikker, maksimal sannsynlighetsberegning og omvendt dokumentfrekvens mellom frekvensen av ord i et gitt dokument og en generisk korpus av 100 millioner ord per språk. Den bruker en probabilistisk ordklassetagger for å vurdere sannsynligheten for at en bestemt ordsekvens kan være en term. Den skaper n-grammer av ord ved å minimere den relative entropien. For mer informasjon se terminologiekstrahering.

Jeg kan gjøre dette bedre!

Vi er stadig på utkikk etter å ansette dyktige utviklere med et globalt tankesett.
Ta kontakt hvis du tror du kan forbedre noen av disse applikasjonene.

Ta kontakt

Utforsk eksperimentene våre

Talespråkidentifikator

Talespråkidentifikatoren gjenkjenner automatisk språket i en skrevet tekst. Du kan bruke den til å klassifisere opptak på mellom ett sekund og ett minutt. Den støtter foreløpig åtte språk.

Finn ut mer eller få tak i API
Terminologiekstraktor

Dette verktøyet skiller automatisk ut terminologi relatert til et teknisk emne fra skrevet tekst. Det kan hjelpe oversettere med å identifisere utfordringer i dokumentet og forenkle prosessen med å lage ordlister.

Finn ut mer eller få tak i API
Lesbarhetsanalysator

Skriftlig informasjon, særlig på internett, må være lettlest og godt strukturert.Denne applikasjonen hjelper deg med å forstå hvor lettlest en tekst er, eller om den trenger forbedringer.

Finn ut mer eller få tak i API
Språkidentifikator

Språkidentifikatoren oppdager automatisk språket i en skrevet tekst. Verktøyet kan også brukes til å identifisere temaet i en skrevet tekst på et språk du ikke forstår.

Finn ut mer
Semantiske forhold

Hva har ordene «fly», «fugl» og «helikopter» til felles?Denne applikasjonen søker etter semantiske forhold i en tekst ved å analysere hvert ords statistiske egenskaper.

Finn ut mer
Translation Party

Hva skjer når du oversetter en engelsk setning til japansk, og deretter tilbake til engelsk i en evig sirkel? Prøv, da vel! Og ikke glem å dele de morsomste resultatene med vennene dine.

Finn ut mer