translatedlabs.com

Automatic Språkidentifierare

Information om Automatic Språkidentifierare

Introduktion

En språkidentifierare är en automatisk klassificerare. Den beräknar likheten hos en text med tidigare införda referenstexter.

Teknologi

Den skapar en n-dimensionell representation av texten (Vector Space Model) genom att använda de statistiska egenskaperna för bitsekvenserna som finns i texten som koordinater. Den utför samma operation på tidigare införda referenstexter. I det n-dimensionella utrymmet kommer den infogade texten att ha en exakt position. Den referenstext som ligger närmast är den som är mest lik.

Varför har vi utvecklat detta?

Denna teknologi är en integrerad del av en spindel som kan hämta användbar information för våra översättare från webben.

Som en automatisk klassificerare kan den enkelt användas för att avgöra vilken kategori ett dokument tillhör genom att tillhandahålla exempeldokument. Vi använder den även för att klassificera vår korrespondens och för att identifiera ämnet i en text som är skriven på ett språk vi inte förstår.

Jag vill ha den!

Om du är intresserad av den här teknologin får du gärna läsa mer om Translated Labs och våra tjänster för naturlig språkbearbetning.

Jag kan göra detta bättre!

Vi är alltid intresserade av att anställa duktiga utvecklare med ett globalt tankesätt.
Hör av dig om du tror att du kan förbättra någon av dessa applikationer.

Kontakta oss

Utforska våra experiment

Muntlig språkidentifierare

Muntlig språkidentifierare fastställer automatiskt språket i en talad text. Du kan använda detta verktyg för att klassificera inspelningar på mellan 1 sekund och 1 minut. Det stöder för närvarande 8 språk.

Läs mer eller skaffa API
Terminologi extraktor

Detta verktyg extraherar automatiskt terminologin för ett tekniskt ämne från en skriven text.Det kan hjälpa översättare att identifiera svårigheter i ett dokument och förenkla processen för att skapa ordlistor.

Läs mer eller skaffa API
Läsbarhetsanalysator

Skriftlig information, särskilt på Internet, måste vara välstrukturerad och enkel att läsa.Denna applikation hjälper dig att förstå huruvida en text är lättläst eller om den behöver förbättras.

Läs mer eller skaffa API
Språkidentifierare

Språkidentifierare upptäcker automatiskt språket i en skriven text. Verktyget kan även användas för att identifiera ämnet i en text som är skriven på ett språk du inte förstår.

Läs mer
Semantiska relationer

Vad har orden flygplan, fågel och helikopter gemensamt?Denna applikation söker efter semantiska relationer i en text genom att analysera ordens statistiska egenskaper.

Läs mer
Translation Party

Vad händer när du översätter en mening på engelska till japanska, och sedan tillbaka till engelska, som om det vore en oändlig cirkel? Tja, prova! Och glöm inte att dela de roligaste resultaten med dina vänner.

Läs mer