translatedlabs.com

Automatyczny identyfikator języka

Informacje o identyfikatorze języka

Wprowadzenie

Identyfikator języka jest automatycznym narzędziem klasyfikującym. Oblicza podobieństwo tekstu do wcześniej wstawionych tekstów referencyjnych.

Technologia

Tworzy n-wymiarową reprezentację tekstu (model przestrzeni wektorowej), wykorzystując – jako współrzędne – statystyczne właściwości sekwencji bajtów znalezionych w tekście. Wykonuje tę samą operację na wcześniej wstawionych tekstach referencyjnych. W przestrzeni n-wymiarowej wstawiony tekst zostanie dokładnie umiejscowiony. Najbliższy mu tekst referencyjny będzie tekstem, który najbardziej go przypomina.

W jakim celu opracowaliśmy tę funkcję?

Ta technologia jest integralnym elementem „pająka”, który jest w stanie wydobyć z sieci („pajęczyny”) przydatne informacje dla naszych tłumaczy.

Można go łatwo użyć jako automatyczne narzędzie klasyfikujące do określenia na podstawie dokumentów przykładowych, jaką kategorię reprezentuje dany dokument. Używamy go również do klasyfikowania naszej korespondencji, a także do identyfikowania tematu tekstu pisanego w niezrozumiałym dla nas języku.

Chcę z tego skorzystać

Jeśli interesuje Cię ta technologia, przeczytaj więcej o Translated Labs i naszych usługach przetwarzania języka naturalnego.

Potrafię zrobić to lepiej!

Ciągle poszukujemy uzdolnionych, globalnie myślących inżynierów.
Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, że możesz udoskonalić którąś z tych aplikacji.

Skontaktuj się z nami

Poznaj nasze eksperymenty

Identyfikator języka mówionego

Identyfikator języka mówionego automatycznie wykrywa język wypowiadanego tekstu. Możesz go użyć do klasyfikowania nagrań trwających od 1 sekundy do 1 minuty. Obecnie obsługuje 8 języków.

Dowiedz się więcej lub pobierz interfejs API
Ekstraktor terminologii

Narzędzie to automatycznie wyodrębnia terminologię techniczną z tekstu pisanego. Może pomóc tłumaczom identyfikować trudniejsze partie dokumentu i uprościć proces tworzenia glosariuszy.

Dowiedz się więcej lub pobierz interfejs API
Analizator czytelności

Pisemne informacje – szczególnie te zamieszczane w internecie – muszą być łatwe w odbiorze i powinny być prawidłowo skonstruowane. Ta aplikacja pomaga sprawdzić, czy tekst jest w pełni czytelny, czy też wymaga udoskonalenia.

Dowiedz się więcej lub pobierz interfejs API
Identyfikator języka

Identyfikator języka automatycznie wykrywa język tekstu pisanego. Może również służyć do zidentyfikowania tematu tekstu napisanego w niezrozumiałym dla Ciebie języku.

Dowiedz się więcej
Związki semantyczne

Co mają ze sobą wspólnego słowa samolot, ptak i śmigłowiec? Ta aplikacja wyszukuje związki semantyczne w tekście, analizując statystyczne właściwości wyrazów.

Dowiedz się więcej
Translation Party

Jak wyglądałoby zdanie przetłumaczone z angielskiego na japoński, następnie znów na angielski, a potem ponownie z angielskiego na japoński i tak dalej? Warto spróbować! Najzabawniejszymi wynikami koniecznie podziel się z przyjaciółmi.

Dowiedz się więcej