Forskning och publikationer

Vår roll

Translated har en aktiv roll i forskningen inom området artificiell intelligens, och i synnerhet naturlig språkbehandling. Vi har arbetat med världens främsta universitet och forskningscentra sedan 2008, och varit medsponsorer eller medförfattare till flera vetenskapliga artiklar. Nedan hittar du en lista över våra senaste bidrag, främst från våra MateCat- och ModernMT-forskningsprojekt.

Senaste bidrag

>}}

Kontakta oss.

Vi finns här för att svara på dina frågor,

och hjälpa dig att få det du vill ha.

Kontakta oss