translatedlabs.com

Analizator czytelności

Informacje o analizie czytelności

Wprowadzenie

Długość słowa i długość frazy wpływają na łatwość czytania i rozumienia danego tekstu. Krótkie słowa są zazwyczaj bardziej rozpowszechnione (prawo Zipfa). Krótkie zdania wymagają mniejszej umiejętności abstrakcyjnego myślenia, aby je zrozumieć. Analiza czytelności może być przydatna w ulepszaniu tekstu i może zwiększać jego dostępność.

W jakim celu opracowaliśmy tę funkcję?

Indeks czytelności daje nam pojęcie o łatwości zrozumienia danego tekstu. Dobrze napisany tekst spełnia swoje zadanie, jest w pełni zrozumiały i szybko się go czyta. Indeks ten pomaga nam zrozumieć złożoność tekstu, dzięki czemu możemy lepiej zaplanować działania tłumaczy i redaktorów. Informacje pisemne – szczególnie te zamieszczane w internecie – bardziej niż kiedykolwiek muszą być łatwe w odbiorze i powinny być odpowiednio skonstruowane. Analiza czytelności może pomóc osiągnąć oba te cele.

Technologia


Czytelność

Czytelność jest obliczana przy użyciu indeksu Gulpease. Został on wdrożony w językach włoskim, angielskim i francuskim. W przypadku języków niemieckiego i hiszpańskiego wykorzystuje się wyłącznie wskaźnik czytelności. Jeśli interesuje Cię ta technologia, a Twój język nie jest jeszcze obsługiwany, skontakuj się z nami

Terminologia

Technologia ta wykorzystuje rozkład Poissona, ocenę maksymalnej wiarygodności i odwrotną proporcjonalność pomiędzy częstotliwością występowania słów w danym dokumencie a częstotliwością ich występowania w ogólnym korpusie językowym, liczącym po 100 milionów słów na dany język. Wykorzystuje ona probabilistyczny moduł tagujący części mowy, aby uwzględnić prawdopodobieństwo, że określona sekwencja słów może być traktowana jako termin. Tworzy n-gramy słów, minimalizując entropię względną. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ekstrakcja terminologii.

Potrafię zrobić to lepiej!

Ciągle poszukujemy uzdolnionych, globalnie myślących inżynierów.
Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, że możesz udoskonalić którąś z tych aplikacji.

Skontaktuj się z nami

Poznaj nasze eksperymenty

Identyfikator języka mówionego

Identyfikator języka mówionego automatycznie wykrywa język wypowiadanego tekstu. Możesz go użyć do klasyfikowania nagrań trwających od 1 sekundy do 1 minuty. Obecnie obsługuje 8 języków.

Dowiedz się więcej lub pobierz interfejs API
Ekstraktor terminologii

Narzędzie to automatycznie wyodrębnia terminologię techniczną z tekstu pisanego. Może pomóc tłumaczom identyfikować trudniejsze partie dokumentu i uprościć proces tworzenia glosariuszy.

Dowiedz się więcej lub pobierz interfejs API
Analizator czytelności

Pisemne informacje – szczególnie te zamieszczane w internecie – muszą być łatwe w odbiorze i powinny być prawidłowo skonstruowane. Ta aplikacja pomaga sprawdzić, czy tekst jest w pełni czytelny, czy też wymaga udoskonalenia.

Dowiedz się więcej lub pobierz interfejs API
Identyfikator języka

Identyfikator języka automatycznie wykrywa język tekstu pisanego. Może również służyć do zidentyfikowania tematu tekstu napisanego w niezrozumiałym dla Ciebie języku.

Dowiedz się więcej
Związki semantyczne

Co mają ze sobą wspólnego słowa samolot, ptak i śmigłowiec? Ta aplikacja wyszukuje związki semantyczne w tekście, analizując statystyczne właściwości wyrazów.

Dowiedz się więcej
Translation Party

Jak wyglądałoby zdanie przetłumaczone z angielskiego na japoński, następnie znów na angielski, a potem ponownie z angielskiego na japoński i tak dalej? Warto spróbować! Najzabawniejszymi wynikami koniecznie podziel się z przyjaciółmi.

Dowiedz się więcej